ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถตรวจ NK Cell ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เราทราบถึงจำนวนคงเหลือ (NK Count) และคุณภาพการทำงาน (NK Activity) ของ NK Cell ในปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความแข็งแรงในอนาคตตั้งแต่ก่อนเกิดโรค ทั้งยังสามารถวางแผนป้องกันโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ
โดยที่กล่าวมาข้างต้น NK Cell หรือ Natural Killer Cell ซึ่งคือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง อยู่ในกระแสเลือดเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดของร่างกาย เปรียบได้เหมือนกองทัพทหารของร่างกายที่คอยปกป้อง และคอยกำจัดสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค เชื้อไวรัส รวมถึงเซลล์มะเร็งที่กำลังคุกคามร่างกายของเราอยู่ NK Cell สามารถทำหน้าที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องจดจำลักษณะของสิ่งแปลกปลอมชนิดนั้น ๆ ก่อนเหมือนเม็ดเลือดขาวทั่วไป ทำให้ NK Cell มีความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งได้สูงกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่น ๆ
การทำงานของ NK Cell เป็นตัวช่วยวัดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เป็นตัวอันตรายและเป็นตัวช่วยประเมินความแข็งแกร่งของภูมิคุ้มกันของคุณ ในการต่อสู้กับการติดเชื้อหรือเซลล์มะเร็ง การทดสอบศักยภาพของ NK Cells จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ในภาวะปกติศักยภาพการทำงานของ NK Cell มีโอกาสลดลงได้จากความอ่อนแอของร่างกาย โดยมักเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มได้มากขึ้นด้วย ประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ เช่นทานอาหารที่มีโปรตีนน้อย พักผ่อนน้อย ดื่มหนัก สูบบุหรี่บ่อย และผู้ที่มีการติดเชื้อบ่อยเช่น เริม งูสวัด โรคตับอักเสบ เป็นต้น
ทางการแพทย์สามารถตรวจ NK Cell Count และ NK Activity ได้เพื่อประเมินความสามารถในการทำลายเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็งของแต่ละบุคคลได้จากการเจาะเลือด ดังนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการตรวจมากที่สุด คือผู้ที่ตรวจแล้วพบว่ามีระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ และคนที่มีสุขภาพดีที่ต้องการตรวจติดตามการทำงานของภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด
อย่างไรก็ตามหากพบว่าระดับศักยภาพการทำงานของ NK Cell นั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ก็สามารถยกระดับ NK Cell ที่ทำให้ต่ำกลับมาสูงได้โดยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ได้มีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการ หรือกระบวนการคัดแยก NK Cell ออกจากเม็ดเลือดปกติ เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติมาตรฐานสากล จนได้ NK Cell ที่ถูกปรับปรุงการทำงานจนมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนจะนำมาฉีดกลับให้คนไข้ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นแข็งแรงขึ้น การป้องกันการติดเชื้อโรคแปลกปลอม และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งก็เป็นไปได้ด้วยดี ประสิทธิภาพในการรักษาโรคของความเสื่อมและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ก็ดีขึ้น
เทคโนโลยีนี้เรียกว่า “Highly Active NK Cell Therapy” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น เพิ่มจำนวน NK Cell ที่ถูกทำให้แข็งแรงแล้วให้กับร่างกายด้วยการนำเลือดของเราไปเพาะเพื่อให้จำนวน NK Cell เพิ่มขึ้นและนำกลับเข้าสู่ร่างกาย เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งรวมถึงโรคติดเชื้อ ในขณะเดียวกันหาก NK Cell อยู่ในระดับสูงแล้ว ก็ยังคงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการรักษาเพื่อคงระดับนี้ไว้ เพื่อคงความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโรคต่าง ๆ อยู่เสมอ
การแปลผลจากค่าความแข็งแรงของ NK Cell เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและแปลกใหม่ ซึ่งในปัจจุบันถูกนำไปใช้ในทางการแพทย์และงานวิจัยต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นผู้ที่แนะนำจึงควรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ที่ผ่านการศึกษางานวิจัยสมัยใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดในประเทศไทยได้เชื่อมั่นและไว้วางใจ MEDEZE NK หรือหน่วยงานของ MEDEZE Group ให้ดูแลด้านสุขภาพและเทคโนโลยี NK Cell มากที่สุด


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
1) Maggini S, Pierre A, Calder PC. Immune function and micronutrient requirements change over the life course. Nutrients. 2018 Oct;10(10):1531.
2) Gayoso I, Sanchez-Correa B, Campos C, Alonso C, Pera A, Casado JG, Morgado S, Tarazona R, Solana R. Immunosenescence of human natural killer cells. Journal of innate immunity. 2011;3(4):337-43.
3) Masuyama JI, Murakami T, Iwamoto S, Fujita S. Ex vivo expansion of natural killer cells from human peripheral blood mononuclear cells co-stimulated with anti-CD3 and anti-CD52 monoclonal antibodies. Cytotherapy. 2016 Jan 1;18(1):80-90.

Why choose Medeze?

Medeze Stem Cell is the ultimate choice in stem cell banking services for the whole family, with services available for all ages.

Learn more

Change your language